Geschichte der Wolgadeutschen

Обложка учебника "Lesebuch für Erwachsene. Zusammengestelt von D. Hollmann". Engels, 1936

Обложка учебника: Lesebuch für Erwachsene. Zusammengestelt von D. Hollmann. Deutscher Staasverlag (Немгосиздат), Engels, 1936.

Экспонат предоставлен: Архив сайта

Дата размещения: 09.10.2009