Geschichte der Wolgadeutschen

Johann Wolfgang Goethe: Faust. Der Tragödie II. Teil. Deutscher Staatsverlag, Engels, 1938

Johann Wolfgang Goethe: Faust. Der Tragödie. Deutscher Staatsverlag (Немгосиздат), Engels, 1938.

Экспонат предоставлен: Александр Шпак

Дата размещения: 08.04.2011